Eğitim anlayışı

Bu alana bir slogan gelebilir.

  • Öğrenme güdülerini korumaları,

  • Merak duygularını pekiştirmeleri,

  • Anlama ve anlatma isteklerini güçlendirmeleri,

  • Açık ve adil fikirli düşünce tarzlarını benimsemeleri,

  • Öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri,

  • İlgi alanlarıyla ilgili okuma ve araştırma yapmaları,

  • Sağlıklı bir kişilik ve benlik algısı geliştirmeleri