Vakfımız2023-07-11T10:45:41+00:00

Vakfımız

İçinde bulunduğumuz yıllar dünyamızda köklü bir değişikliğin yaşandığı, bilginin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve bilgi alt yapısının insan hayatında en belirleyici roller üstlendiği, adeta bir devrimin yaşandığı yıllardır. Bu Bilgi Devrimidir ve Bilgi Çağını başlatmıştır.

Sanayileşme sürecini tamamlayarak sanayi ötesi toplum aşamasını yakalamış olan bilgi toplumlarında en temel öğe insandır. Bilgi toplumunda kitleler önemini bireye, fiziksel güç ise önemini entelektüel güce bırakmıştır.

En temel kaynağı zeka olan entelektüel gücün böylesine önem kazanması, zekanın iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Sebep sonuç ilişkilerini daha iyi kuran, yeni çevre şartlarına daha kolay uyum gösterebilen, doğru ve gerekli bilgiye daha kısa sürede erişebilen ve bu bilgiyi ulaşmak istediği amaç doğrultusunda en verimli kullanabilen yani kısaca daha zeki insanlardan oluşan toplumlar her zaman diğerlerinden ileride olacaktır ve aradaki mesafe büyüyen bir hızla açılacaktır.

Bilgi çağının bu temel gerçeği, genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz için önemli bir fırsattır.

Bu düşünceler ışığında bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere daha fazla önem verilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı 1995 yılında çalışmalarına başlamıştır.

Yesbox setinde bulunan materyaller çocukların sağlığı için uygun mudur?2024-04-05T12:38:41+00:00

Kutuda bulunan içeriklerin pedagojik uygunluğunun yanı sıra sağlık ve güvenlik boyutları da
gözetilmiştir.

Yesbox’ı çocuklarla uygulamak için İngilizce bilmek şart mıdır?2024-04-05T12:38:04+00:00

Yesbook’taki bulunan eğlenceli etkinlikler ve oyunların çocuklarla uygulanması için İngilizce
bilmek şart değildir. Yesbox Öğrenme Kılavuzu’nda her türlü oyun ve etkinliğin adım adım nasıl
uygulanacağını gösteren yönergeler Türkçe sunulmaktadır.

Yesbox setinde bulunan Öğrenme Kılavuzu nedir?2024-04-05T12:37:39+00:00

Veliye ve İngilizce öğretmenine çocukların İngilizce öğrenme sürecinde nasıl yönlendirilmesi
gerektiği konusunda bir mektup, yapınız-yapmayınız listesi ve tüm kutu etkinliklerinin nasıl
uygulanması gerektiği konusunda bir Öğrenme Kılavuzu sağlamaktadır.

Yesbox setinde bulunan Yesbook nedir?2024-04-05T12:37:03+00:00

Yesbook, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan Okul Öncesi Eğitim
Programında belirtilen kazanımlar ve temalara göre oluşturulmuş eğlenceli etkinlikler
ve oyunların bulunduğu bir kitaptır.

Yesbox kimler tarafından hazırlanmıştır?2024-04-05T12:36:40+00:00

Kapsamına velilerin ve öğretmenlerin de eğitimini alan YES Box, çocuklarınız İngilizce
öğrenirken onları nasıl yönlendireceğiniz konusunda Türk akademisyenler tarafından yazılmış
içerikleri bulundurmaktadır. İngilizce eğitimi alanının uzman isimleri Prof. Dr. Paşa Tevfik
Cephe, Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, bilgilerini ve deneyimlerini
Emrehan Halıcı ve Türkiye Zeka Vakfının 29 yıllık birikimiyle harmanladı, erken çocukluk
dönemindeki çocuklarımız için zekâ ve İngilizce dolu bir öğrenme deneyimi tasarladı.

Yesbox setinin amacı nedir?2024-04-05T12:35:52+00:00

YES Box, erken çocukluk döneminde yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum ve öz yeterlik
geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Yesbox hangi yaşlar için uygundur?2024-04-05T12:35:23+00:00

Üç, dört ve beş yaş grupları için dörder adet tasarlanan YES Box hem veli hem de çocuk için bir
öğrenme deneyimi sunmaktadır.

Yesbox nedir?2024-04-05T12:34:24+00:00

Türkiye Zeka Vakfı tarafından geliştirilmiş olan Youngsters’ English School, okul öncesi eğitimi
kurumlarında uygulanmak üzere tasarlanan İngilizce eğitim programının genel ismidir. YES
Box, “Youngsters’ English School” isimli eğitim programıyla paralel bir biçimde hazırlanan zekâ
ve yeteneğe dayalı eğlenceli etkinlikler ve oyunlarla İngilizce öğrenme deneyimi sunan İngilizce
setidir.