Veliye ve İngilizce öğretmenine çocukların İngilizce öğrenme sürecinde nasıl yönlendirilmesi
gerektiği konusunda bir mektup, yapınız-yapmayınız listesi ve tüm kutu etkinliklerinin nasıl
uygulanması gerektiği konusunda bir Öğrenme Kılavuzu sağlamaktadır.