Üç, dört ve beş yaş grupları için dörder adet tasarlanan YES Box hem veli hem de çocuk için bir
öğrenme deneyimi sunmaktadır.