YES Box, erken çocukluk döneminde yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum ve öz yeterlik
geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.